บริษัทรุ่งทวีทรัพย์

    
RUNG THAVEE SUP TRADING CO.,LTD. THE NAME YOU CAN TRUST IN PRODUCT AND SERVICE บริษัทรุ่งทวีทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด. ชื่อนี้ที่ไว้วางใจในคุณภาพ สินค้า และบริการ
22-June-2018   

    เกี่ยวกับบริษัท
    ผลิตภัณฑ์และบริการ
    ข่าวและกิจกรรม
    ติดต่อบริษัท

 

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญ
     บริษัท รุ่งทวีทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2527 ด้วยทุน จดทะเบียน 10 ล้านบาท โดย คุณวีระชัย แก้วกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ประกอบธุรกิจในลักษณะซื้อมาขายไป ผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดต่างๆ โดยเน้นลูกค้าด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก เพราะมีความเชื่อมโยงต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในด้าน บำรุงรักษา ซ่อม/เสริม และต่อเติมในตัวอาคาร โรงงาน และสายการผลิต
     ตลอดระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อ คุณภาพ ราคา และการจัดส่งสินค้า ตามกำหนดเวลา ที่แน่นอน
     ในปัจจุบันบริษัท ได้ขยายลูกค้าด้านอุตสาหกรรมพลังงาน การสำรวจ และ การขุดเจาะน้ำมัน แก๊ส ในทะเล ซึ่งต้องใช้ ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพสูง รับแรงดัน และความยืดหยุ่นได้มากขึ้น กับการใช้งานมากกว่า อุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วไป

 

COPY RIGHT ® 2009